Hvad er Vækstcentertantra?

Vores samarbejde omkring "Grundtræning i tantra" er altovervejende inspireret af vores deltagelse i flerårige kursusforløb og supervisioner, samt egne erfaringer med tantra på Vækstcenteret. Herunder kan du læse Vækstcenterets egen beskrivelse af, hvad der særligt kendetegner såkaldt "Vækstcenter tantra":

 

”Tantra adresserer fire dynamiske og styrende grundkræfter i alle mennesker, som stammer fra overlevelsesstrategier og forsvar: bevidstheden om døden, forplantningens drive gennem seksualitetens begær, aggressionernes ild og sindets uro. Uden en bevidstgørelse af dem og af deres energi kommer man ikke virkelig dybt i sin meditation.”  Jes Bertelsen, citat fra kursus

Vi kalder tantra-konceptet her for Vækstcenterets tantra, eller Vækstcentertantra. Det gør vi, fordi der er rigtig mange tantratilbud, som har en helt anden tilgang til tantra. Hele dette felt kan være noget uoverskueligt at finde rundt i, hvis man vil lære tantra at kende. Derfor er dette navn og denne beskrivelse en vejviser.

Tantra er en del af den pædagogik, som udfolder sig på Vækstcenteret, og som handler om jordforbindelse, balance og sammenhæng mellem forskellige vigtige områder af ens liv som basis for meditation.

Vækstcenterets tantra møder og forsøger at blive bevidst om overlevelsens autonome signaler: flugten fra døden, om de instinktive og impulsdrevne kræfter i både elskov, de energetiske strømme, seksuelle fantasier og skænderier og i sindets uendelige vandrende tanke- og forestillingsstrømme.
Det gør den ved at udfolde dem, prøve at møde dem. I seksualiteten, i fornemmelsen af den levende livsenergi, i emotionerne og deres slægtninge aggressionerne, i sindets uro. Uden at udløse dem eller lægge låg på dem. Kan vi mon rumme dem og mærke deres energi?

Der er brugbare redskaber og praktikker til både at rumme dem og til at lade den mere frie livsenergi, som er til rådighed, strømme op mod hjerte og vågenhed.
Til nye indsigter, mere latter og mere kærlighed mellem partnere. Til glæde for andre. Og måske som en nødvendighed i den verden vi lever i.

Vækstcenterets tantra har en metodik. Den kan give glæde og bruges af mennesker, som ikke kan eller ønsker at bruge 24/7 på tantra, men som lever et moderne liv. Den har en esoterisk kerne og en eksistentielt afprøvet erfaringsrække bag sig. Den er en sti op gennem bjerglandskabet, som man kan vandre i sin spirituelle proces og sin meditationspraksis. Med sin kærlighedspartner eller alene.

Undervisningens vandmærke er erfaring. Med inspiration og perspektiv fra Jes formidling gennem 35 år. Den kan være en dynamisk grund under den meditative praksis. Og den kan være til inspiration og glæde i det almindelige hverdagsliv.

Neel